Privacy policy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz związanych z tym zmian w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy poniżej przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wine Express Limited John Borrell z siedzibą w Sitnej Górze 10, 83-300 Kartuzy, REGON 191316150 zwanej dalej Wine Express Limited John Borrell

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w szczególności w celach:

a) Zawarcia i wykonania umowy zawartej z Wine Express Limited John Borrell oraz realizacji zamówień
b) W celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Wine Express Limited John Borrell
c) Marketingu bezpośredniego

Państwa dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Wine Express Limited John Borrell, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnych dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub księgowych, inni podwykonawcy zewnętrzni.

Jakie przysługują Państwu prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Wine Express Limited John Borrell danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień, tj. prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Kontrahentów. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Jak można się z nimi skontaktować?

Z Wine Express Limited John Borrell można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail:  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Ponadto, zawsze istnieje możliwość skierowania korespondencji na adres Wine Express Limited John Borrell, Sitna Góra 10, 83-300 Kartuzy lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: .

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych przez Wine Express Limited John Borrell zawarte zostały w Polityce przetwarzania danych osobowych.

Z wyrazami szacunku.

Wine Express Limited
John Borrell

Cookies policy

cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a small piece of data sent from a website and stored in a user’s web browser while a user is browsing a website. Blog Wine Express uses cookies to collect information about how people use our site.

By visiting the Blog Wine Express website you accept that such cookies might be stored on your computer. If you do not wish to store them, you can configure your internet browser to block cookies.